Brandveiligheid in de bouw

Brandveiligheid in de bouw

februari 14, 2022 0 Door Bart Jans

In de bouw is de brandveiligheid duidelijk gemaakt door middel van het Bouwbesluit. Er mag in het gebouw geen gevaar ontstaan voor de omgeving en voor de gebruikers. Het Bouwbesluit 2012 beschrijft voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken in Nederland moeten hier aan voldoen. Als installateur of aannemer ben je hier verantwoordelijk voor, het is daarom verplicht om een brandwacht in te schakelen bij bepaalde werkzaamheden. In deze blog geven we je verschillende tips om brandveiligheid te waarborgen. P.S. Vanaf 1 juli 2022 wordt het Bouwbesluit vervangen door het Bbl!

Brandwacht

Op een bouwplaats vinden veel werkzaamheden plaats die risico’s met zich meebrengen, zoals lassen of werken met vlambare middelen. Om dit veilig te laten verlopen wordt een brandwacht ingezet. Wanneer er brandgevoelige werkzaamheden plaatsvinden, waakt de brandwacht of de omgeving veilig is, als dat niet het geval is wordt er ingegrepen. De brandwachten houden zich voornamelijk bezig met brandpreventie, ze gebruiken specifieke apparatuur om de controle op brandgevaarlijke situaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan het uitvoeren van gasmetingen of het meten van andere gevaarlijke stoffen. De brandwacht zal ingrijpen wanneer de brandveiligheid in de bouw niet meer in orde is. 

Geen gevaar voor gebruikers en omgeving 

Op de bouwplaats zelf moet rekening gehouden met brandveiligheid maar het is van belang om ook rekening te houden met de omgeving. Het Bouwbesluit voor brandveiligheid stelt dat het gebouw geen gevaar mag vormen voor gebruikers en omgeving. Het is dus van belangrijk dat er geen onnodige risico’s worden gelopen. De omgeving moet zo veilig mogelijk zijn, ook op het moment dat er brand uitbreekt. 

Veiligheidsvoorzieningen 

Voor de brandveiligheid is het belangrijk om veiligheidsvoorzieningen te waarborgen. Dit begint met de juiste beschermingsmiddelen op de werkplaats, zoals hoofd, hand en oog bescherming. Daarnaast moeten er genoeg personen aanwezig zijn die in bezit zijn van een BHV diploma. Het personeel op de bouwplaats moet op de hoogte zijn van deze veiligheidsvoorzieningen en van het ontruimingsplan. Zonder de juiste veiligheidsvoorzieningen zullen er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.